" href="/rss" /> من؟ - با دست های عاشقت، آنجا، مرا مزاری بنا کن

من؟ - با دست های عاشقت، آنجا، مرا مزاری بنا کن

هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گور کن از آزادی آدمی افزون باشد

 
من؟
نویسنده : افشین - ساعت 12:03 ق.ظ روز جمعه 14 فروردین‌ماه سال 1388
 

برای من که به قطره ای از توّهم چشم ندارم، چه چیزی دریا شده است
بر این استسقا  


انگارکسی در انتظار زانوهای خم شده من آواز می خواند
ابهام، دروغ را در سرم تکرار می کند.
خشتی از باور بر باروی دلم می زنم 
 

من، فقط من باقی ست که امروز را ورق بزند
هرگز پشیمان نبوده ام از رودی تشنه بودن
               


 
comment نظرات (4)