شناسنامه افشین
 
نام افشین
تماس با من
جنسیت مرد
سن 33
درباره من به یاد آور که زندگی من باد است و چشمانم دیگر نیکویی را نخواهد دید چشم کسی که مرا می بیند دیگر به من نخواهد نگریست و چشمانت برای من نگاه خواهد کرد و من نخواهم بود .......

کشور ایران  
شهر تبریز

تحصیلات دانشجو  
شغل  
سرگرمی ها موسیقی . سینما . ورزش. اینترنت . تلوزیون  
علاقه مندی ها